Πέτρος Γραβίγγερ "το Έργον Σου που μου έδωσες, διετέλεσα..."